Y DEWIS CAMPUS, CYFEILLGAR A FFORDDIADWY

P'un a ydych chi'n tyfu dofednod neu dda byw, mae ein hamrywiaeth eang o gynhyrchion yn rhoi cynnyrch uwch, costau is a thawelwch meddwl.

ATEBION WEDI'U GWNEUD SYDD YN CANOLBWYNTIO AR EICH GWIR ANGHENION

Yn AgroLogic, rydym yn sylweddoli bod gan bob cleient anghenion unigryw y mae'n rhaid eu darparu.Mae'n bosibl y bydd angen rheolydd arnoch i ddechrau gyda swyddogaethau cyfyngedig, ond eto un a all addasu'n gyfleus wrth i'ch busnes dyfu.Gyda dylunio a gweithgynhyrchu cynnyrch mewnol, mae AgroLogic wedi'i anelu at ddiwallu'ch anghenion arbennig - gan ddarparu cynhyrchion dibynadwy, fforddiadwy, wedi'u teilwra heb eu hail.

AWDL AMAETHYDDOL

Mae RC GROUP yn bennaf yn cynhyrchu premix porthiant, meddygaeth lysieuol anifeiliaid ac iechyd anifeiliaid ac ati.

Rydym yn gwmni cynhwysfawr sy'n cynnwys ymchwil, datblygu, cynhyrchu a gwerthu.

Mae gennym ni ein hunain ffatri, gallwn orffen y gorchymyn yn gyflym ac mae'r maint yn sicr….